Chương trình Chuyến xe tri thức được thực hiện với hình thức tổ chức các chuyến xe đưa các em học sinh, sinh viên tham quan, tìm hiểu về chức năng, hoạt động, quy trình sản xuất và sản phẩm, dịch vụ của các khu công nghệ, công ty, nhà máy, trường học trên địa bàn thành phố.

Chương trình giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh, tham quan thực tế, trau dồi kiến thức cho người tham quan.


The Knowledge Bus is carried out in the form of organizing bus trips to for student to learn about functions, activities, production processes and products and services of the technological area, companies, factories and schools in the city.

The program helps to orient student’s careers, provide field trips, and enrich their knowledge.